transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unexpected myopathy associated with a mutation in MYBPC3 and misplacement of the cardiac myosin-binding protein C.

Författare och institution:
Homa Tajsharghi (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Trond P Leren (-); Saba Abdul-Hussein (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Mar Tulinius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Leif Brunvand (-); Hilde M Dahl (-); Anders Oldfors (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi)
Publicerad i:
Journal of medical genetics, 47 ( 8 ) s. 575-577
ISSN:
1468-6244
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: Myosin binding protein C (MyBPC) is essential for the structure of the sarcomeres in striated muscle. There is one cardiac specific isoform and two skeletal muscle specific isoforms. Mutations in MYBPC3 encoding the cardiac isoform cause cardiomyopathy. We have identified an infant with fatal cardiomyopathy due to a homozygous mutation, p.R943X, in MYBPC3. The patient also had an unexpected skeletal myopathy. RESULTS: The patient expressed the cardiac specific MyBPC isoform in skeletal muscle at transcript and protein levels. Numerous muscle fibers expressing the mutant cardiac isoform showed structural abnormalities with disorganization of sarcomeres and depletion of myosin thick filaments. CONCLUSIONS: The surprising identification of a skeletal myopathy in this patient was due to aberrant expression of mutant cardiac MyBPC in skeletal muscle.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
108123
Posten skapad:
2010-01-17 14:07
Posten ändrad:
2012-07-04 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007