transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Language of Musical Expression, (b)

Upphovsman:
Einar Nielsen (Högskolan för scen och musik)
Antal sidor:
19
Publikationstyp:
Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
”A Language of Musical Expression (b), 2009”, är en fortsättelse av arbetet med ”A Language of Musical Expression”, 2008. Utifrån en hermeneutisk förklaringsmodell (Gadamer) diskuteras negationens essentiella funktion som betydelseskapande kraft i denna essä, där syftet är att kunna påvisa artikulationens allmängiltiga funktion som källa för utveckling av det personliga uttrycket med utgångspunkt i det konstnärliga/artificiella.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Estetik
Postens nummer:
108112
Posten skapad:
2010-01-17 13:00
Posten ändrad:
2010-01-17 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007