transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local Democracy under Siege: Activism, Public Interests and Private Politics

Författare och institution:
Britt-Marie Thurén (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Ethnos, Journal of Anthropology , 74 ( 1 ) s. 136-138
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
108100
Posten skapad:
2010-01-17 11:40
Posten ändrad:
2010-01-20 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007