transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Repertoarer för att visa upp sig

Författare och institution:
Rolf Lander (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Att säkra det osäkra. Red: Foss Lindblad, Rita & Lander, Rolf, s. 33-36
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Bakgrund om utvecklingssamtal och självreglering i skolan
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
utvärdering, självreglering, utvecklingssamtal
Postens nummer:
108051
Posten skapad:
2010-01-16 16:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007