transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Munhålans sjukdomar

Författare och institution:
Mats Jontell (Institutionen för odontologi); Lats Nurbo (-)
Publicerad i:
Läkemedelsboken 2009-2010, s. 13
ISBN:
91-85574-59-7
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Övrig odontologi
Postens nummer:
108035
Posten skapad:
2010-01-16 10:22
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007