transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Minneskulturens former: inverterad monumentalhistoria

Författare och institution:
Victoria Fareld (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Reflektionens gestalt,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
108032
Posten skapad:
2010-01-16 00:15
Posten ändrad:
2012-04-03 14:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007