transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gamla mönster i nya skepnader - om akademiker och deras etablering på arbetsmarknaden

Författare och institution:
Caroline Berggren (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Arbetet i människors liv, 2009-05-14 Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Högskolans expansion har varit mycket stor under 1990-talet och motiverades med ökat behov av högutbildad personal i det nya kunskapssamhället. Målet var att hälften av varje födelsekohort skulle skaffa sig en högskoleutbildning, nya grupper av studerande skulle lockas till högskolan och därmed skulle jämställdheten mellan olika grupper öka. När högskolan byggdes ut kom den att omfatta en stor variation av utbildningar: generella, specifika och mer eller mindre prestigefyllda. Samtidigt medförde det att prestigen och den ekonomiska tryggheten som tidigare varit förbunden med en akademisk examen försvagades. Idag visar Högskoleverkets rapporter på att övergången till arbetslivet kan vara problematisk för en del akademiker. För vilka grupper av akademiker fungerar övergången bra och för vilka har det inte gått lika bra? Och vad kan vara orsak till olika utfall?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
högre utbildning, arbetsliv, selektion, kön, klass
Postens nummer:
107986
Posten skapad:
2010-01-15 16:48
Posten ändrad:
2010-03-16 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007