transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extinction

Författare och institution:
Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Math. Pop Studies, 16 ( 3 ) s. 175-176
ISSN:
0889-8490
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Ytterligare information:
Editorial article.
Postens nummer:
107978
Posten skapad:
2010-01-15 16:36
Posten ändrad:
2014-12-09 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007