transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Red and white lesions of the oral mucosa

Författare och institution:
Mats Jontell (Institutionen för odontologi); Palle Holmstrup (-)
Publicerad i:
Burket's oral medicine, s. 30
ISBN:
978-1-55099-345-2
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Övrig odontologi
Postens nummer:
107960
Posten skapad:
2010-01-15 16:08
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007