transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unsatisfactory Working Conditions and Voice. An Analysis among Employees in Sweden

Författare och institution:
Bengt Furåker (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Paper at the IIRA World Congress in Sydney, August 23-27,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
107884
Posten skapad:
2010-01-15 14:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007