transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Histomorphology and x_ray micoanalysis of reparative dentin in primary teeth

Författare och institution:
Agneta Robertson (Institutionen för odontologi); Sandor Nietzsche (-)
Publicerad i:
Microscopy and analysis, 23 ( 4 ) s. 13-16
ISSN:
0958-1952
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Pedodonti
Nyckelord:
repartive dentin primary teeth
Postens nummer:
107848
Posten skapad:
2010-01-15 13:45
Posten ändrad:
2012-07-04 13:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007