transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Uniqueness and factorization of Coleff-Herrera currents

Författare och institution:
Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Annales dela Faculte des Sciences de Toulouse, 18 ( 5 ) s. 651-661
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
107791
Posten skapad:
2010-01-15 12:31
Posten ändrad:
2016-01-12 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007