transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En postkolonial läsning av Jesus intåg i Jerusalem

Författare och institution:
Hans Leander (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Att tolka Bibeln och Koranen: konflikt och handling, s. 181-200
ISBN:
9789144056852
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Nya testamentets exegetik
Nyckelord:
Postkolonial teori, Bhabha, Markusevangeliet
Postens nummer:
107780
Posten skapad:
2010-01-15 12:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007