transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Generösare attityd till flyktingmottagning i Sverige

Redaktör(er):
Marie Demker (Statsvetenskapliga institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
SOM-rapport
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Ytterligare information:
SOM rapport 46 Holmberg, S och L. Weibull (red) Svensk Höst
Postens nummer:
107694
Posten skapad:
2010-01-15 10:49
Posten ändrad:
2010-01-15 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007