transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Measuring food intake in free-living populations

Författare och institution:
Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Nancy Potischman (-)
Publicerad i:
Handbook of Assessment Methods for Obesity and Eating Behaviors, Related Problems and Weight: Measures, Theory and Research, s. 255-281
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SAGE Publications
Förlagsort:
Thousands Oaks
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Postens nummer:
107691
Posten skapad:
2010-01-15 10:35
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007