transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konstruktiv mängdteori

Constructive Set Theory

Författare och institution:
Peter Ljunglöf (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Antal sidor:
33
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Denna uppsats är ett försök att beskriva hur man kan formulera den traditionella mängdteorin konstruktivt. En del ickekonstruktiva axiom måste bytas ut mot alternativa varianter. Den teori som uppkommer är Peter Aczels konstruktiva Zermelo-Fraenkel. Det konstruktiva i teorin rättfärdigas genom tolkning i Martin-Löfs typteori.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Matematisk logik
Ytterligare information:
Peter Ljunglöf was named Peter Bohlin before the year 2000.
Postens nummer:
10763
Posten skapad:
2006-08-25 10:43
Posten ändrad:
2013-01-04 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007