transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fenomenologi: vardagsforskning, existensfilosofi, hermeneutik

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Månson, Per (red.) Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker. 2:a rev. uppl., s. s. 67–108
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Prisma
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1989
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
phenomenology, philosophy of existence, hermeneutics life-world
Postens nummer:
107592
Posten skapad:
2010-01-14 21:42
Posten ändrad:
2010-01-21 22:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007