transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Phenomenology in Scandinavia

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Kosonen, Matti (red.) Phenomenology/Fenomenologia. Proceedings of the symposium on phenomenology in Jyväskylä 18.5. 1988, s. s. 44–58
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Jyväskylän yliopisto, Filosofian laitos (43)
Förlagsort:
Jyväskylä
Publiceringsår:
1990
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
phenomenology, Scandinavian history of science, philosophy, theology, psychology, physiology
Postens nummer:
107590
Posten skapad:
2010-01-14 21:34
Posten ändrad:
2010-01-21 22:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007