transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Grazing on a natural assembly of ciliate- and dinoflagellate resting cysts by the eastern oyster (Crassostrea virginica).

Författare och institution:
Agneta Persson (Institutionen för marin ekologi); B. Smith (-)
Publicerad i:
Aquatic Biology, 6 s. 227-233
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
107561
Posten skapad:
2010-01-14 18:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007