transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Different sets of risk factors for the development of albuminuria and renal impairment in type 2 diabetes

Författare och institution:
H Afghahi (-); J. Cederholm (-); Björn Eliasson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); P. M. Nilsson (-); Katarina Eeg-Olofsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Soffia Gudbjörnsdottir (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); M.K Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
The Swedish National Diabetes register (NDR) 45th 29 Sept-2 Oct 2009, Vienna, Austria,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
107549
Posten skapad:
2010-01-14 17:27
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007