transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

NC-001 - new potential therapy in metastatic renal cell carcinoma

Författare och institution:
Heidi Hedman (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lisa Buvall (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ulf Nilsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jenny Nyström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Börje Haraldsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
ASN Renal Week 2009, San Diego, USA 28 Oct - 3 Nov 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
107519
Posten skapad:
2010-01-14 16:01
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007