transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dual renin-angiotensin system blockade in heart failure

Författare och institution:
J. J. McMurray (-); C. B. Granger (-); J. Ostergren (-); S. Yusuf (-); M. A. Pfeffer (-); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Journal of the American College of Cardiology, 54 ( 3 ) s. 278; author reply 279-80
ISSN:
1558-3597
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
Angiotensin II Type 1 Receptor Blockers/*therapeutic use, Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors/*therapeutic use, Heart Failure/*drug therapy, Humans, Renin-Angiotensin System/*drug effects
Postens nummer:
107516
Posten skapad:
2010-01-14 15:50
Posten ändrad:
2012-07-04 13:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007