transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Spatial Scales of Cultural Heritage - National, European and Regional Heritage Policy

Författare och institution:
Ylva Blank (Institutionen för kulturvård); Malin Weijmer (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, 12 ( 2 ) s. 55-83
ISSN:
1403-3216
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
kulturarvspolitik, Sverige, Västra Götaland, Skåne, EU
Postens nummer:
107477
Posten skapad:
2010-01-14 15:04
Posten ändrad:
2010-01-15 09:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007