transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lunds Freinetgrundskola: Lusten att lära.

Nationell kvalitetsgranskning av skola och barnomsorg 2001/2002. Skolverket.

Författare och institution:
Joanna Giota (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
107447
Posten skapad:
2010-01-14 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007