transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Insamling av enkätuppgifter i grundskolans åk 6 våren 2005 för UGU-projektets

Författare och institution:
Joanna Giota (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
IPD-rapporter / Institutionen för pedagogik och didaktik, ISSN 1404-062X
Antal sidor:
64
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
107425
Posten skapad:
2010-01-14 13:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007