transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Occlusal development, preventive and interceptive orthodontics

Författare och institution:
Bengt Mohlin (Institutionen för odontologi); Jüri Kurol (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Pediatric Dentistry: A Clinical Approach, 2nd Edition, s. 122-132
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Wiley Blackwell
Förlagsort:
Tunbridge Wells, Kent
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Ortodonti
Postens nummer:
107410
Posten skapad:
2010-01-14 13:30
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007