transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aspirin increases mortality in diabetic patients without cardiovascular disease: a Swedish record linkage study.

Författare och institution:
Lennart Welin (-); Lars Wilhelmsen (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Arne Björnberg (-); Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Pharmacoepidemiology and drug safety, 18 ( 12 ) s. 1143-9
ISSN:
1099-1557
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
PURPOSE: Aspirin is effective in secondary prevention of cardiovascular disease. The results are less convincing when aspirin is used for primary prevention even in high-risk patients (i.e., patients with diabetes). We therefore analyzed the effect of aspirin on mortality and serious bleeding in diabetic patients with and without cardiovascular disease. METHODS: We performed a record linkage study of the patient registry of the Västra Götaland region in south-western Sweden, the Swedish mortality register and the Swedish register of dispensed drugs. All diabetic patients (n = 58 465) from 1 July 2005 to 30 June 2006 were followed up with respect to bleeding until 31 October 2006, and mortality until 31 December 2006. RESULTS: When 19 confounding factors (diseases and interventions) were assessed, aspirin significantly increased mortality in diabetic patients without cardiovascular disease from 17% (95% confidence interval; 95%CI, 1-36) at age 50 years to 29% (16-43) at age 85 years. In contrast aspirin tended to decrease mortality among elderly diabetic patients with cardiovascular disease. Theoretical calculations indicated that aspirin caused 107 excess deaths among diabetic patients without cardiovascular disease and prevented 164 deaths among diabetic patients with cardiovascular disease. Aspirin also increased the risk of serious bleeding by 46% (95%CI, 22-75) in diabetic patients without cardiovascular disease but decreased the risk among those with cardiovascular disease. CONCLUSION: Aspirin use in diabetes patients without cardiovascular disease remains controversial and current guidelines should be revised until results from ongoing large randomized controlled trials become available.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Aspirin; Diabetes; Mortality; Record linkage study
Postens nummer:
107371
Posten skapad:
2010-01-14 12:02
Posten ändrad:
2016-07-18 16:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007