transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dyslexi och tidspress [Dyslexia and time pressure]

Författare och institution:
Ulrika Wolff (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Dyslexi- aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, , 2 s. 13-18
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
dyslexi, tidspress, stress
Postens nummer:
107321
Posten skapad:
2010-01-14 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007