transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

State Chart XML (SCXML): State Machine Notation for Control Abstraction - W3C Working Draft 7 May 2009

Författare och institution:
Torbjörn Lager (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Antal sidor:
ca 100
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
World Wide Web Consortium (W3C)
Förlagsort:
MIT, Cambridge, USA
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Postens nummer:
107302
Posten skapad:
2010-01-14 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007