transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det svenska 1800-talet från prosafiktionen betraktat. Överväganden om källor och databaser

Författare och institution:
Mats Malm (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa, red. Christer Ahlberger et al., s. 197-200
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
107265
Posten skapad:
2010-01-14 09:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007