transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of a near-senescent human dermal fibroblast cell line and effect of amelogenin

Författare och institution:
Sofia Almqvist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Maria Werthén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Anna Johansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Jens Törnqvist (-); M S Ågren (-); Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
British Journal of Dermatology, 160 ( 6 ) s. 1163-1171
ISSN:
1365-2133
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Postens nummer:
107238
Posten skapad:
2010-01-14 08:29
Posten ändrad:
2014-01-20 22:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007