transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ProVÅRD – Pro-aktivt och värdeskapande arbete inom vården. Konsekvensanalys och integrering av arbetsmiljöfaktorer vid verksamhetsutveckling. Delrapport 1 till AFA - augusti 2009

Författare och institution:
Caroline Jarebrant (Institutionen för arbetsvetenskap); Kerstin Dudas (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Ulrika Harlin (-); Jan Johansson Hanse (Psykologiska institutionen); Jörgen Winkel (Institutionen för arbetsvetenskap)
Antal sidor:
9
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
SWEREA
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Galenisk farmaci
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
107215
Posten skapad:
2010-01-13 20:09
Posten ändrad:
2016-07-01 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007