transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A tool for considering job content in the development of production flow by value stream mapping at hospitals

Författare och institution:
Caroline Jarebrant (Institutionen för arbetsvetenskap); Kerstin Dudas (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Ulrika Harlin (-); Jan Johansson Hanse (Psykologiska institutionen); Jörgen Winkel (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
“Sustainable Nordic Health Care Systems”. 3rd NOVO Symposium, National Research Centre for the Working Environment. Copenhagen, Denmark. December 9 – 10, 2009, s. P42
ISBN:
978-87-7904-207-0
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Arbetsvetenskap och ergonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
107210
Posten skapad:
2010-01-13 19:52
Posten ändrad:
2016-07-01 16:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007