transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New Myxomycete records from Nature Reserves of Ukraine.

Författare och institution:
D V Leontyev (-); Uno Eliasson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); A V Kochergina (-); I I Morozova (-)
Publicerad i:
Abstracts of 6th International Congress on Systematics and Ecology of Myxomycetes (ICSEM6), s. 43
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
107163
Posten skapad:
2010-01-13 17:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007