transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New and rare myxomycetes of Ukraine. 1. East Forest-Steppe

Författare och institution:
D V Leontyev (-); Uno Eliasson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); A V Kochergina (-); I I Morozova (-)
Publicerad i:
Karstenia , 49 s. 61-67
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
107157
Posten skapad:
2010-01-13 16:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007