transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proposals to conserve the names Amaurochaete against Lachnobolus, Ceratiomyxa against Famintzinia, Cribraria Pers. against Cribraria Schrad. ex J. F. Gmel. and Hemitrichia against Hyporhamma (Myxomycetes)

Författare och institution:
C Lado (-); Uno Eliasson (Botaniska institutionen); S L Stephenson (-); A Estrada-Torres (-); M Schnittler (-)
Publicerad i:
Taxon, 54 ( 2 ) s. 543-545
ISSN:
0040-0262
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
107154
Posten skapad:
2010-01-13 16:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007