transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Competing Perspectives on the AU and African Integration

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Conference on Building the African Union institutional architecture: Progress achieved, new perspectives and possible support by the EU, hosted by the Nordic Africa Institute, Uppsala, 21 October.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
107013
Posten skapad:
2010-01-13 14:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007