transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of Towards Africa’s Renewal, Edited by Jeggan C. Senghor and Nana Poku.

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för globala studier, afrikastudier)
Publicerad i:
Journal of Modern African Studies, 47 s. 327-8
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
106990
Posten skapad:
2010-01-13 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007