transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svenska folkets syn på statlig övervakning

Författare och institution:
Ulf Bjereld (Statsvetenskapliga institutionen); Henrik Oscarsson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Dagens Nyheter, ( 30 september )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
106941
Posten skapad:
2010-01-13 12:03
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007