transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Democratic Anchorage of Governmental Decision-Making

Författare och institution:
Peter Esaiasson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Plenary speech at the Transatlantic Policy Consortium Colloquium, Jönköping, May 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
106883
Posten skapad:
2010-01-13 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007