transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fatigue Damage Uncertainty

Författare och institution:
Anders Bengtsson (-); Klas Bogsjö (-); Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Robust Design Methodology for Reliability, s. 151-171
ISBN:
978-0-470-71394-5
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
Bayesian approach with material and component-dependent parameters as random variables; Fatigue analysis, 'rainflow' method and accurate results; Fatigue damage uncertainty; Fatigue testing of components using constant amplitude stress cycles; Finite Element Method (FEM); Gaussian (and close to Gaussian) wave loads and non Gaussian loads; Gaussian and non-Gaussian loads; Influence of non-Gaussianity on coefficient of variation; Material fatigue-safety issues for structures subject to cyclic loads; Variability of load relevant for fatigue
Postens nummer:
106788
Posten skapad:
2010-01-12 19:01
Posten ändrad:
2016-07-25 09:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007