transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is preoperative fibrinogen predictive for postoperative bleeding after coronary artery bypass grafting surgery?

Response to Bolliger et al.

Författare och institution:
Anders Jeppsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Martin Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Transfusion, 49 s. 2007-2008
Antal sidor:
1
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Thoraxkirurgi
Postens nummer:
106764
Posten skapad:
2010-01-12 16:43
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007