transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rörlighetsstrategier i förändring.

Författare och institution:
Eva Thulin (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi); Bertil Vilhelmson (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi)
Publicerad i:
Svensk Geografisk Årsbok 2009, Årgång 85, s. 97-116
ISBN:
0081-9808
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sydsvenska Geografiska Sällskapet
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Vi undersöker hur modern informations- och kommunikationsteknik (IKT) – datorer, internet, mobiltelefoner – infogas i människors vardagsliv socialt och geografiskt. Vi gör det utifrån en tidsgeografisk ansats. Med hjälp av tidsdagböcker och intervjuer analyserar vi en grupp storstadsungdomars dagliga användning av IKT och hur kommunikativa handlingar som överbryggar avstånd – virtuella kontakter och fysiska resor – kombineras i olika rörlighetsstrategier. Dessa strategier visualiseras tidsgeografiskt som individers kommunikativa rörelser i tid och rum. Vi diskuterar hur användningen av datorer, internet och mobiltelefoner – den virtuella rörligheten – påverkar ungdomarnas vardagsliv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
106762
Posten skapad:
2010-01-12 16:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007