transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Connecting a Logical Framework to a First-Order Logic Prover.

Författare och institution:
Thierry Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, programmeringslogik (GU)); Andreas Abel (-); Ulf Norell (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
FroCos 2005, s. 285-301
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi) ->
Datalogi
Postens nummer:
10675
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2007-01-18 11:13
Posten ändrad:
2016-10-18 09:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007