transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Analysis of monosaccharide composition of mucin oligosaccharide alditols by high-performance anion-exchange chromatography.

Författare och institution:
Niclas G. Karlsson (Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi); Gunnar C. Hansson (Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi)
Publicerad i:
Analytical biochemistry, 224 ( 2 ) s. 538-41
ISSN:
0003-2697
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A simple one-step method for the analysis of monosaccharides including galactosaminitol after acidic hydrolysis is described. The hydrolyzate was re-N-acetylated and analyzed by high-performance anion-exchange chromatography and the sugars were detected by a pulsed amperometric detector. The method was applied on a mixture of neutral oligosaccharides released from mucin glycopeptides of rat small intestine by alkaline borohydride. Sugars were detected down to the nanomole range and the results were compared with monosaccharide compositional analysis performed by gas chromatography of acetylated alditols.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Annan medicinsk grundvetenskap ->
Kemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Nyckelord:
Acetylation, Animals, Anions, Boranes, Chromatography, High Pressure Liquid, Chromatography, Ion Exchange, Hydrolysis, Intestine, Small, chemistry, Monosaccharides, analysis, Mucins, chemistry, Oligosaccharides, analysis, Rats, Sugar Alcohols, analysis, Trifluoroacetic Acid
Postens nummer:
106725
Posten skapad:
2010-01-12 15:57
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007