transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An elementary characterization of Krull dimension

Författare och institution:
Thierry Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, programmeringslogik (GU)); Henri Lombardi (-); Marie-Francoise Roy (-)
Publicerad i:
From Sets and Types to Topology and Analysis. Towards Practicable Foundations for Constructive Mathematics. (L. Crosilla, P. Schuster, eds.). Oxford University Press,, s. 239-244
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Matematisk logik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Algebra och geometri
Postens nummer:
10671
Posten skapad:
2007-01-18 11:14
Posten ändrad:
2009-01-19 20:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007