transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Festival Ownership - Differences between private, public and not-for-profit festivals

Författare och institution:
Tommy Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Donald Getz (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 9 s. 249-265
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
106657
Posten skapad:
2010-01-12 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007