transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A constructive proof of the Peter-Weyl theorem

Författare och institution:
Thierry Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, programmeringslogik (GU)); Bas Spitters (-)
Publicerad i:
MLQ Math. Log. Q., 51 s. 351-359
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
10662
Posten skapad:
2007-01-18 11:10
Posten ändrad:
2009-01-19 20:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007