transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An old GP's view on modern time.

Författare och institution:
Calle Bengtsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
The European journal of general practice, 15 ( 1 ) s. 1
ISSN:
1751-1402
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Family Practice, trends, Humans, Periodicals as Topic, Physicians, Family, trends, Publishing, Sweden
Postens nummer:
106606
Posten skapad:
2010-01-12 13:42
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007