transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Consumption theory with reference dependent utility

Författare och institution:
Fredrik W. Andersson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Socio-Economics, 38 ( 3 ) s. 415-420
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
106597
Posten skapad:
2010-01-12 13:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007